Confirm
ท่านต้องการลบรายการนี้ออกจากระบบใช่หรือไม่?

คำชี้แจง
ยืนยัน
สวนสัตว์เชียงใหม่
100 ถ. ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

บัตรบุคคลทั่วไป

เหมาะสำหรับผู้เข้าชมสวนสัตว์ 1 - 2 คน

บัตรกลุ่ม/หมู่คณะ

เหมาะสำหรับผู้เข้าชมสวนสัตว์ 3 คนขึ้นไป

บัตรอบรม/สัมมนา

บัตรแพ็กเกจ/คอมโบเซ็ต

บัตรกิจกรรม

บัตรสมาชิก